Võ đường Vịnh Xuân Quyền - Hà Nội - võ vịnh xuân quyền

Võ đường Vịnh Xuân Quyền — Hà Nội

Chi tiết về quảng cáo

Mời các bạn yêu thích võ thuật đến tìm hiểu và tham gia luyện tập tại võ đường Vịnh Xuân Cận chiến tịa địa chỉ 305 Bùi Xương Trạch do võ sư Nguyễn Quang Thắng huấn luyện.

Nội dung tập luyện bao gồm:luyện tập chiêu thức căn bản,các bài quyền và thực chiến.Đặc biệt chú trọng thực chiến để cho võ sinh có được những kỹ năng tốt nhất để ứng phó linh hoạt và hiệu quả với các tình huống thực tế.

Liên hệ: VS Nguyễn Quang Thắng, ĐT:0904591009

socdo